Potwierdzenie obecności

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 02.01.2016
Marysia 500 500 500 Piotr 500 600 600